OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Peter FÉLIX - Zemné a búracie práce

Ponúkame:

   Zemné a výkopové práce:

  • Kopanie rýh a základov
  • Hĺbenie jám
  • Svahovanie a úprava terénu
  • Ručné výkopové práce
  • Vybudovanie inžinierskych sietí

   Pretláčanie pod komunikácie

   Búracie práce:

  • Rezanie asfaltu a betónu
  • Búranie spevnených plôch
  • Búranie stavebných objektov

 

Nový blok - dvojklikom tu, zahájite úpravu bloku...